Limonium in winterstand

Het voorjaar was erg koud. Daardoor kwamen de meeste bloemen later dan gebruikelijk. De verwachting was daardoor dat er minder stelen zouden zijn dan andere jaren. Wat bleek; in december haalden we op 900 stelen na hetzelfde aantal als vorig jaar!

Maar nu gaan de bloemen in rust. De laatste bloemen zijn niet mooi genoeg voor de verkoop. Ze worden in de winter afgesneden en afgevoerd. En dan in mei hopen we weer op een nieuw gewas!!!!

De laatste bloemen...
De laatste bloemen…